Povolení ke kácení

Nová vyhláška o kácení dřevin z roku 2014 umožňuje kácení ovocných dřevin (jakéhokoliv průměru) a stromů do 80 cm obvodu(ve 130 cm od země) v zahradách bez povolení. Citace z vyhlášky zde: Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje: a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2, c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

Pokud tedy jste vlastníkem zahrady, na které stojí ovocný strom nebo strom do 80cm průměru, nemusíte  vůbec nikoho žádat o povolení k pokácení a strom lze rovnou pokácet. Pokud stojí na vašem pozemku neovocný strom s průměrem větším než 80cm (ve výšce 130cm od země), je třeba si zažádat o povolení ke kácení na odboru životního prostředí místně příslušného obecního/městského úřadu. Jedná-li se o malou obec, vezměte žádost starostovi a on už ji vyřídí nebo předá odpovědné osobě. Povolení se většinou vydává bez větších problémů, pokud strom ohrožuje zdraví či majetek. V případě zájmu Vám povolení ke kácení za menší poplatek rádi vyřídíme. 

Ukázka žádosti o povolení k pokácení stromu zde ke stažení.

Kompletní znění vyhlášky k náhledu zde.

Kdy kácet

Optimální roční období

Optimální roční období pro kácení stromů je období tzv. vegetačního klidu. Toto období se může lišit v závislosti na více faktorech. Obecně se však jako období vegetačního klidu bere od začátku listopadu (někde od začátku října) až do konce března.  I v případě kdy nepotřebujete ke kácení povolení úřadů (zjednodušeně: jedná se o strom na vašem pozemku, který je a) ovocný nebo b) neovocný do 80 cm obvodu ve 130 cm), je lepší s kácením počkat alespoň do srpna. Pokud by na stromě hnízdili ptáci, v srpnu již určitě budou mláďata z hnízda vylétlá. Je-li však strom např. náhle poškozen vichřicí a ohrožuje majetek, zdraví či život, není samozřejmě třeba čekat. Široká veřejnost se mylně domnívá, že v době vegetačního období (31. 3. - 1. 10.) je zakázáno kácet. To je bohužel špatné vynaložení zákona - Zákon ani prováděcí vyhláška výslovně nezakazují kácení ve vegetačním období, pouze stanoví, že kácení dřevin se zpravidla provádí v období jejich vegetačního klidu (srov. § 8 odst. 5 ZOPK, § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.). Důvodem je jak prevence střetu s dalšími zájmy chráněnými zákonem (např. s intenzivnější ochranou volně žijících ptáků během rozmnožování a odchovu mláďat podle § 5a ZOPK), tak bezpochyby i hledisko etické.  *ZOPK - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění